Công thức tính toán trong sản xuất bia

Bia là ngành sản xuất phức tạp với nhiều quy trình công nghệ, thiết bị, thời gian sản xuất kéo dài. Chất lượng bia phụ thuộc rất lớn vào đặc điểm (tính chất) nguồn nguyên liệu như: malt, hoa bia, nấm men, nước. Để có được sản phẩm với các tính chất như mong muốn thì người làm bia cần có những tính toán cụ thể, chính xác. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu các công thức cơ bản cho quá trình tính toán trong sản xuất bia:

– Ứng dụng hỗ trợ đếm men và chuyển đổi các đơn vị hay gặp trong sản xuất bia.

Để thuận lợi cho quá trình sử dụng, chúng tôi xin giới thiệu ứng dụng (App) “BEER IS EASY” cho các dòng điện thoại Android dùng để tính toán trong quá trình sản xuất bia.