Thư viện tài liệu về bia

Trong suốt quá trình làm việc trong ngành bia, chúng tôi luôn chú trọng vào việc sưu tầm và phân loại tài liệu liên quan trong sản xuất bia. Tài liệu được phân thành các loại như sau:
Vì lý do liên quan đến quyền tác giả nên, chúng tôi chỉ có thể giới thiệu các tài liệu thông quan đường link đến trang https://books.google.com. Nếu các bạn cần những tài liệu cụ thể nào xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi, trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ chia sẽ những tài liệu này.