Tính toán cơ bản

Tính toán cơ bản về diện tích, thể tích vật thể nhằm cung cấp công thức cho các nhà làm bia trong việc tính toán dung tích mẻ nấu, tank lên men hay trong các thiết kế thiết bị sản xuất bia.

Các công thức này được lập trình sẵn trong ứng dụng Beer Is Easy.

I. Hình học phẳng
1. Hình chữ nhật, hình vuông

Chu vi = (a+b)x2

Diện tích = a*b

2. Hình Bình Hành

Diện tích = g*h
3. Hình thang


4. Hình tam giác

Diện tích=(g*h)/2
5. Hình tròn

Diện tích hình tròn
6. Hình vành khuyên

Diện tích của hình vành khuyên
7. Hình ellip

Chu vi gần đúng của hình Ellip

II. Hình học 3D

1. Hình hộp (Cubic)

Thể tích hình hộp V = a * b * h

2. Hình nón và hình nón cụt

Thể tích hình nón 

Thể tích hình nón cụt 

Bán kính hình nón cụt 

3. Hình chóp (paramid)

Thể tích 

Hình chóp cụt (truncated paramid)

Thể tích hình chóp cụt

4. Hình cầu

Thể tích hình cầu: 

5. Chỏm cầu

Thể tích chỏm cầu: 

Diện tích chỏm cầu 

6. Hình trụ (Cylinder)

Thể tích hình trụ