THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2021

Theo số liệu STATISTA.COM, Thị trường bia tại Việt Nam đang có dấu hiệu chựng lại ở tất cả các chỉ số theo dõi như: sản lượng tiêu thụ toàn thị trường, sức mua, lượng bia tiêu thụ trên đầu người,…


Sản lượng tiêu thụ bia tại Việt Nam vẫn gia tăng liên tục từ năm 2010 đến nay và dự báo đến 2021 sẽ đạt 4,455 tỷ lít bia thành phẩm các loại.
Tốc độ phát triển thì chia là 2 phân kỳ nhỏ:
– Phân kỳ 2010-2013: số liệu nghi nhận có sự “bất ổn” khi sản lượng năm 2011, 2012 lần lượt 14,8% và 20,1% rồi rớt xuống còn 1,8% vào năm 2013. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong cả giai đoạn này vào khoảng 12%.
– Phân kỳ 2015-2021: tốc độ gia tăng sản lượng chậm lạitừ 7,7% vào năm 2015 và dự báo sẽ giảm còn 1,5% vào năm 2021. Về sự gia tăng sản lượng tiêu thụ cũng giảm dần như sau:

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Tăng thêm 141 triệu lít Tăng thêm 131 triệu lít Tăng thêm 113 triệu lít Tăng thêm

95 triệu lít

Tăng thêm

78 triệu lít

Tăng thêm 65 triệu lít

Tính theo đầu người thì:
– Lượng bia tiêu thụ cũng được phân thành 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn 2010-2015: tốc độ tăng nhanh đạt trung bình vào khoảng 8,5%/năm. Sau 6 năm thì lượng bia tiêu thụ trên đầu người tại Việt Nam tăng gần 2 lần từ 22 lít lên 44 lít/người.
+ Giai đoạn 2015-2021: tốc độ tăng trưởng còn 1,5%/năm, và sau 6 năm thì lượng bia uống chỉ tăng thêm 3 lít/năm. Như vậy, lượng bia tiêu thụ trên đầu người tại Việt Nam gần như đạt ngưỡng bão hòa.

– Đường đồ thị màu vàng thể hiện mức độ chi tiêu của người tiêu dùng cho sản phẩm bia các loại tăng dần đều từ năm 2010-2021. Tốc độ tăng bình quân 10%/năm. Tốc độ gia tăng chi tiêu này cũng tương đương với mức độ làm phát của nền kinh tế trong thời gian này. Lưu ý: sự gia tăng mức độ chi tiêu cho sản phẩm bia theo đường màu vàng thể hiện cả sự tăng giá của sản phẩm và sự gia tăng lượng tiêu thụ của người tiêu dùng.


Tốc độ tăng giá bình quân của các loại bia được bán ra tại thì trường Việt Nam chỉ đạt 4,8%/năm từ 2010-2021. Và giá của 1 lít bia (đến tay người tiêu dùng) sẽ vào khoảng 1,34 USD/lit sản phẩm vào năm 2021.
Nguồn số liệu: https://www.statista.com